Dataskyddspolicy

Dataskyddspolicy

Dataskyddspolicy

United Motion Gym är mycket försiktiga vid behandling av personuppgifter för att skydda din personliga integritet. Denna policy beskriver hur vi samlar in och använder dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har gentemot oss gällande denna information. Du kan alltid kontakta oss rörande frågor kring dina personuppgifter.


Genom att använda tjänster från United Motion Gym accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner även att United Motion Gym använder e-post för att kommunicera med dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.


Vilken information samlar vi in?

För att kunna hantera ditt medlemskap och erbjuda dig våra träningstjänster på United Motion Gym behöver vi kunna behandla dina personuppgifter enligt följande:


kommunicera med dig som medlem (namn, adress, e-postadress och telefonnummer).

undvika dubbletter vid registreringen behöver vi använda ditt personnummer.

hantera betalning via autogiro behöver vi ditt personnummer o bankkontonummer.

erbjuda en säker träningsmiljö behöver vi inpasseringskontroll och besökslistor vid incidenter.

presentera träningsstatistik behöver vi registrera besök och träningspass.

hantera frågor, reklamationer och återköp behöver vi registrera bokningar och köp.

att kunna identifiera dig och dina kontaktuppgifter för behörighet och tillträde till våra träningsanläggningar (personnummer, medlems avtal, betalningsinformation).

utföra kontroll vid in passage och stickprovskontroller behöver vi din personbild.

för att lägga upp AG medgivande (bankkonto och personnummer).


United Motion Gym förbinder sig att aldrig sälja eller på annat sätt sprida dina personuppgifter som e-postadress, eller annan information till tredje part.


Vad gör vi med din information?

Vi och våra leverantörer har anpassat systemen vi använder för att uppfylla den nya lagen om lagring av personuppgifter GDPR. Dina personuppgifter används internt av oss för att vi skall kunna hantera ditt medlemskap samt och dina bokningar.


För att kunna administrera betalning kontrollerar vi dina uppgifter för debitering av medlemskap via skatteverkets folkbokföringsregister genom att använda ditt personnummer.


United Motion Gym kan även komma att använda dina personuppgifter som namn, adress, e-post, sms för att med dig kunna kommunicera relevant information gällande tjänster som du använder hos oss.


Vilka delar vi information med?

All data vi använder finns på servrar hos våra tredjeparts leverantörer som vi har vidtagit rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådan tredje part.


Hostingföretag: Dina uppgifter kan komma att delas till hostingföretag och leverantörer av liknande tjänster i syfte att lagra data på säkert sätt. Våra underlevererande hostingföretag uppfyller GDPR reglerna.


Myndigheter: United Motion Gym kan komma att lämna information till myndigheter om vi är skyldiga att göra detta enligt lag.


Vi kommer inte att sälja dina uppgifter till tredje part.


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att kunna uppfylla våra åtaganden i de kontrakt vi har gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. För andra syften gäller lagstadgade krav för respektive syfte, t.ex. för att uppfylla våra krav från bokföring och skattelagen.


Dina rättigheter till tillgång rättelse och radering

Du kan begära en kopia av den information vi har lagrad kopplad till dig. Kopian är i de flesta fall gratis att begära.


Du har rätt att korrigera felaktigheter och icke komplett information om dig själv.


Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall informationen inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för

United Motion Gym som organisation som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vi kan då blockera datan vi är skyldig att spara till att enbart kunna användas för sådana legala skyldigheter.


United Motion Gym är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter enligt ovan och följer svensk dataskyddslagstiftning.